• info@kybercena.cz

Známe vítěze prvního ročníku soutěže

V prvním ročníku soutěže KYBER CENA ROKU porota obdržela více než 80 nominací v pěti soutěžních kategoriích z nichž vybrala 17 finalistů. Dne 6. října 2023 na slavnostním vyhlášení, které se uskutečnilo v hotelu Ambassador – Zlatá Husa v Praze vyhlásila pět finalistů.

KYBER TALENT ROKU

Vítěz v kategorii KYBER TALENT ROKU

Šimon Jan Šustek studuje informatiku na Univerzitě Karlově. Letos jako člen teamu Europe reprezentoval Evropu na International Cyber Security šampionátu v San Diegu. Je aktivní v rámci Czech Cyber Teamu i v širší CTF komunitě. Zajímá se o výzkum zranitelností, etický hacking a webovou bezpečnost.

Finalisté v kategorii KYBER TALENT ROKU

Filip Kerber student střední školy se zaměřením na informační technologie. Zajímá se o programování a kybernetickou bezpečnost. Aktuálně brigádně pracuje pro CESNET FLAB. Úspěšně se účastnil mnoha CTF soutěží, jako je finále Kybersoutěže, The Catch, KyberChod, Kaspersky Codebreakers, či slovenská Cybergame.

Willi Lazarov je studentem magisterského programu Informační bezpečnost na FEKT VUT v Brně. Od roku 2021 je aktivně zapojen do řady vědecko-výzkumných projektů, ve kterých se primárně specializuje na problematiku penetračního testování, bezpečnostní analýzu zdrojového kódu a vzdělávání kybernetické bezpečnosti na středních a vysokých školách. Výsledky své práce kromě publikační činnosti také pravidelně prezentuje na tuzemských i mezinárodních konferencích.

KYBER UČITEL / UČITELKA ROKU

Vítěz v kategorie KYBER UČITEL / UČITELKA ROKU

Petr Zima dlouhodobě působí jako učitel počítačových sítí a kybernetické bezpečnosti na Střední škole informatiky a finančních služeb v Plzni, kde má také na starosti serverovou a síťovou infrastrukturu. Je autorem projektu KyberChod, komunitní CTF platformy určené nejen pro budoucí odborníky v kybernetické bezpečnosti.

Finalisté v kategorii KYBER UČITEL / UČITELKA ROKU

Pavel Hodál (Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží, Brno) učitel, který má rád technologie ve výuce. Jako ICT metodik k tomu vede i jiné školy napříč republikou. Organizuje živé streamy a konference pod značkou DigiDay a Bumeeting. Otázky bezpečnosti řeší dlouhodobě – rád propojuje lidi a organizace, které se kyberprevencí zabývají. To není práce pro jednoho člověka a spolupráce je nutná. Ve volném čase objevuje skryté kouty Indie.

Václav Maněna (Školy Březová – SOŠ, ZŠ a MŠ, Březová) středoškolský učitel, lektor, ajťák a jůtůber. Má dlouholeté a praktické zkušenosti s e-learningem, online vzděláváním a smysluplným využíváním technologií ve výuce. Prošel mnoha slepými uličkami a udělal spoustu chyb, o které se rád dělí s ostatními.

Jan Vykopal (KYPO, Masarykova univerzita v Brně) učí kyberbezpečnost a zkoumá, jak ji učit lépe. Usiluje o praktické vzdělávání studentů i osvětu oboru. Využívá interaktivní výuková prostředí i metody, na jejichž tvorbě se podílí. Je také spoluzakladatelem Laboratoře kyberbezpečnosti Fakulty informatiky MU a udržuje odborné vazby s institucemi v Evropě, USA i v Asii.

KYBER PROJEKT ROKU

Vítěz KYBER PROJEKT ROKU

E-bezpečí projekt se zaměřuje na bezpečnost dětí v online prostředí, především na vzdělávání, výzkum a intervenci. Projekt cílí sice zejména na děti, neopomíjí rodiče, učitele i seniory. Pomáhá obětem kyber kriminality v online poradně. Sleduje nové trendy v současnosti, například AI.

Finalisté KYBER PROJEKT ROKU

Kybernetická aréna pro výzkum, testování a edukaci v oblasti KB – BUTCA Platforma BUTCA nabízí trénink kybernetické bezpečnosti zábavnou, jednoduchou a intuitivní formou pomocí gamifikace, transformující teoretické znalosti na důležité praktické dovednosti. Ať jde o studenty nebo profesionály, BUTCA předkládá požadované individuální scénáře. Integrované vysoce realistické kyber-fyzické polygony z klíčových oblastí moderního světa poskytují potřebnou hloubku detailu pro demonstraci dnešních hybridních hrozeb.

Volač a Klikač (ČSOB) okrádají Česko! Spáchali už stovky tisíc podvodů v kyberprostoru a připravili důvěřivé Čechy o miliardy korun. ČSOB se ve spolupráci s Policií ČR snaží dlouhodobou osvětovou kampaní upozornit na nejčastější typy podvodů Volače a Klikače, aby bylo co nejvíce lidí schopno je rozpoznat a ubránit se jim.

KYBER MANAŽER / MANAŽERKA ROKU

Vítěz KYBER MANAŽER / MANAŽERKA ROKU

Roman Koláčný vedoucí Junior Centra Exelence kybernetické bezpečnosti a odborný učitel na Střední škole informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Podílel se na přípravě, tvorbě RVP/ŠVP KB a jeho pilotním ověřování ve výuce. Člen Soutěžního výboru Národní soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti od 1. ročníku soutěže.

Finalisté KYBER MANAŽER / MANAŽERKA ROKU

Radim Kozák je velitelem bezpečnostního dohledového centra (SOC) Ministerstva obrany. Svými zkušenostmi z oblasti kybernetické bezpečnosti přispívá k operacionalizaci kyberprostoru a rozvoji kybernetických schopností Armády České Republiky. Aktivně se podílel na budování Velitelství kybernetických sil a informačních operací. Má zkušenosti z mezinárodních cvičení kybernetické obrany a zahraničních štábů NATO.

Eliška Kühnerová (KPMG) je bývalá kapitánka národního kybertýmu (Czech Cyber Team), nyní působí jako Senior Consultant ve společnosti KPMG, kde se zaměřuje na kyberbezpečnostní projekty, IT Governance a Cybersecurity Compliance. Mimo to se specializuje na osvětu a vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti, zejména u dětí, a učí základy kyberbezpečnosti na základních školách.

Zuzana Pidrmanová je vedoucí odboru prevence Policejního prezidia ČR. Prevenci kriminality se věnuje 18 let. Je spoluautorkou konceptu policejní prevence TVOJE CESTA a naplňuje jednotlivé prioritní pilíře prevence kriminality dílčími projekty. Předsedá Výboru pro dopravní výchovu, prevenci a osvětu při Radě vlády pro BESIP a je aktivní členkou Republikového výboru pro prevenci kriminality zřízeného při MV ČR a „Kyberkomise“. Dlouhodobě propaguje prevenci v oblasti kyberbezpečnosti. Osvětu o nejčastějším podvodném chování v kyber prostředí cílí mimo školáky na dospělou populaci prostřednictvím oslovování zaměstnavatelů. Aktivně spolupracuje s bankovním sektorem a podílí se na projektech kyberkampaň #nePINdej nebo Volač a Klikač okrádají Česko.

KYBER ORGANIZACE ROKU

Vítěz KYBER ORGANIZACE ROKU

Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno jedna ze škol zavádějící od roku 2016 pilotní RVP/ŠVP zaměřené na kybernetickou bezpečnost. Vytvořila juniorské centrum excelence v KB. Pravidelně zapojuje do Národní soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti a do řady dalších soutěží. Investuje velké úsilí a zdrojů do posilování odolnosti naší společnosti, zejména v oblasti vzdělávání mladých lidí – budoucích zaměstnanců.

Finalisté KYBER ORGANIZACE ROKU

Společnost GORDIC spol. s r.o. v posledních letech udělala obrovský progres v oblasti Kybernetické bezpečnosti a obrany jak v interním prostředí, tak i v prozákaznických aktivitách. GORDIC lpí na bezpečnosti svých zaměstnanců, zákazníků systémů a perimetru. S ohledem na business aktivity, kterými jsou vývoj informačního systému GINIS a s tím spojené bezpečností služby, je bezpečnost základním stavením prvkem spolehlivé a bezpečné firmy.

WHALEBONE, s.r.o. poskytuje kybernetickou ochranu mobilním operátorům, poskytovatelům internetu, insitucím i firmám po celém světě. Nyní chrání přes 300 společností a miliony uživatelů před malwarem, phishingem a dalšími útoky. Konsorcium vedené Whalebonem vybrala Evropská komise pro vývoj a provoz DNS4EU, DNS resolveru pro Evropskou unii. Misí společností je ochránit miliardu lidí.

Partneři prvního ročníku soutěže

Hlavní partneři

Odborní garanti & záštita

NUKIB
VEKYSIO
MSMT

Podporovatelé