• info@kybercena.cz

Žebříčky

Prezentovat úspěšné příklady – Oceňovat jednotlivce a organizace – Motivovat následovníky – Posilovat kybernetickou odolnost české společnosti – Šířit osvětu o důležitosti kybernetické bezpečnosti

1. ročník 2023

připravujeme…