• info@kybercena.cz

O projektu

Výrazný nárůst využívání informačních technologií a rychlý rozvoj digitálních služeb společně podporují růst ekonomiky i celé společnosti. Zároveň se však stejnou měrou zvyšuje závislost společnosti na těchto informačních technologiích a roste riziko jejich zneužití. Díky úzkému propojení digitálního a fyzického světa mohou dnes útoky na informační a komunikační infrastrukturu vést nejen k rozsáhlým ekonomickým a materiálním škodám, ale i ke ztrátám na životech. Tento stav vede k rozšiřování požadavků na zvyšování povědomí o hrozbách a rizicích v oblasti kybernetické bezpečnosti, na dostupnost a odbornou úroveň nových expertů, na zvyšování zájmu managementu organizací o kybernetickou bezpečnost a osvětu, na podporu investic do oblasti ICT a kybernetické bezpečnosti.

Motto:

„Pro bezpečný kybernetický prostor“

Centrum kybernetické bezpečnosti, z.ú.

Práci těch nejlepších osobností, firem, projektů a učitelů, kteří si uvědomují společenskou odpovědnost v oblasti kybernetické bezpečnosti je nezbytné ocenit a propagovat. Dobré příklady budou inspirovat další. Proto vznikl projekt – soutěž KYBER CENA ROKU.

Vize soutěže

Zveřejňovat dobré příklady a oceňovat jednotlivce a organizace podílející se na posilování odolnosti české společnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti, a tím pozitivně motivovat potenciální následovníky a šířit osvětu o důležitosti kybernetické bezpečnosti a kybernetické obraně.

Cíle soutěže

Hlavními cíli soutěže jsou:

 • Ocenit osoby a organizace, které si uvědomují společenskou odpovědnost v oblasti kybernetické bezpečnosti.
 • Propojovat různé organizace z firemního, státního i akademické prostředí s cílem prohlubovat odolnost české společnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti a obrany.
 • Motivovat další organizace, manažery a zaměstnance věnovat významnou pozornost a úsilí kybernetické bezpečnosti a kybernetické obraně.
 • Zvyšovat osvětu v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Organizace soutěže

 • Soutěž bude organizována každoročně, vždy v kalendářním roce.
 • Podmínky jednotlivých ročníků soutěže budou vyhlášeny vždy nejpozději 31. května daného roku.
 • Soutěž má organizační a odborné garanty a partnery.
 • Registrace přihlášek bude umožněna vždy do 31. července daného roku.
 • Hodnocení přihlášek a výběr oceněných / vítězů bude realizován prostřednictvím odborné poroty, vždy do 30. září daného roku.
 • Slavnostní vyhlášení výsledků bude probíhat na GALAVEČERU organizovaném v říjnu daného roku.
Projekt je součástí aktivit Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti (ECSM)

Soutěžní kategorie

Soutěž je rozdělena do několika kategorií:

 • Kyber organizace roku
 • Kyber manažer/manažerka roku
 • Kyber projekt roku
 • Kyber talent roku
 • Kyber učitel/učitelka roku

Odborná porota

Odborná porota je složená z významných osobností společenského života, ze zástupců veřejné správy, akademické sféry, odborných sdružení a svazů i z privátního sektoru, nejen z oblasti kybernetické bezpečnosti.

Složení odborné poroty

Etický kodex porotce soutěže

Informační letáky

Informační leták k prvnímu ročníku soutěže (2023)