• info@kybercena.cz

O nás

Centrum kybernetické bezpečnosti, z.ú. (KYBERCENTRUM) navazuje na vizi odborníků, dlouholetých členů pracovní skupiny kybernetické bezpečnosti AFCEA a podporovatelů České pobočky AFCEA, a chce být respektovaným zprostředkovatelem nejlepší praxe a subjektem významně se podílejícím na šíření osvěty, výměně informací a vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti a kybernetické obrany zejména mezi mládeží, studenty a učiteli.

Od roku 2021 se KYBERCENTRUM aktivně podílí na organizaci Národní soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti. KYBERCENTRUM vytváří vlastní programy a iniciativy zaměřující se na všeobecnou osvětu i celoživotní vzdělávání. Jedním z významných projektů KYBERCENTRA jsou KYBERPOHÁDKY, projekt určený pro děti ve věku 5 až 8 let, učitele a rodiče.

Pracovní skupina kybernetické bezpečnosti (PSKB) navázala a rozvíjí aktivity České pobočky AFCEA v oblasti kybernetické bezpečnosti a obrany. Vznikla na základě programového záměru AFCEA schváleného v roce 2008. Členové PSKB se podíleli na první definici kybernetické obrany v bílé knize Ministerstva obrany, na vytvoření oficiálního výkladového slovníku kybernetické bezpečnosti, na přípravě české legislativy pro kybernetickou bezpečnost, na založení Národní soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti (NSKB), na definici řady standardů a doporučení pro oblast kybernetické bezpečnosti, a mnoha dalších aktivitách.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je AFCEA-1.jpg.

Pracovní skupina kybernetické bezpečnosti je jedním z oficiálních českých koordinátorů Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti (ECSM) a má své zastoupení v řadě národních a mezinárodních pracovních skupinách zaměřujících se na vzdělávání, tvorbu standardů a doporučení a šíření osvěty v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Future Forces Forum (FFF) představuje široce podporovanou koncepci akcí a aktivit zaměřených na dlouhodobou podporu zájmů státní správy a samosprávy, domácího průmyslu, výzkumu, vývoje a vzdělávání v oblasti obrany a bezpečnosti. Primárním cílem je rozvoj bezpečnostní a obranné spolupráce v rámci NATO, EU a partnerskými zeměmi, vojenskými i civilními orgány.

Progres Partners Advertising (PPA) ryze česká fullservisová reklamní agentura s 30 letou zkušeností. Pořadatel veletržních a výstavních akcí, realizátor expozic, zahraniční zastupce veletržních správ.