• info@kybercena.cz

Nominace

Práci těch nejlepších osobností, organizací, projektů, učitelů a studentů v oblasti kybernetické bezpečnosti je nezbytné ocenit a propagovat.

Prezentovat úspěšné příklady – Oceňovat jednotlivce a organizace – Motivovat následovníky – Posilovat kybernetickou odolnost české společnosti – Šířit osvětu o důležitosti kybernetické bezpečnosti

Popis soutěžních kategorií

 • KYBER ORGANIZACE ROKU – Zodpovědná organizace v oblasti kybernetické bezpečnosti.           
 • KYBER MANAŽER ROKU – Manažer(ka) podílející se nebo podporující důležité / významné projekty v oblasti kybernetické bezpečnosti.
 • KYBER PROJEKT ROKU – Výjimečný projekt podporující osvětu a vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti.
 • KYBER TALENT ROKU – Student(ka) s vynikajícími výsledky v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti nebo úspěšný účastník některého z ročníku Národní soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti.
 • KYBER UČITEL ROKU – Učitel(ka) aktivně se podílející na zvyšování povědomí o kybernetické bezpečnosti.         

Nominační období

Nominovat kandidáty do druhého ročníku soutěže je možné

od 1. ledna do 30. dubna 2024.

Pro nominace do kategorií KYBER UČITEL(KA) ROKU a KYBER TALENT ROKU zde.

Pro nominace do kategorií KYBER MANAŽER(KA) ROKU, KYBER PROJEKT ROKU

a KYBER ORGANIZACE ROKU zde.

Základní pravidla soutěže

 1. Organizátorem soutěže je Centrum kybernetické bezpečnosti, z.ú.
 2. Nominovat kandidáty do soutěže je možné v nominačním období, které vyhlašuje organizátor soutěže.
 3. Kandidáti musí splňovat kvalifikační kritéria zveřejněná organizátorem na nominačním portálu.
 4. Nominace, které nesplňují kvalifikační kritéria a projekty, organizace a osoby spojené s organizátorem nebo spoluorganizátory budou ze soutěže vyloučeny.
 5. Nominovaní kandidáti musí se svou kandidaturou souhlasit.
 6. Jednotlivé kandidáty hodnotí odborná porota, přičemž respektuje vyhlášená kvalifikační kritéria a etický kodex porotce soutěže.
 7. Odborná porota z kandidátů vybere v každé kategorii zpravidla tři až čtyři finalisty a určí vítěze v jednotlivých kategoriích.
 8. Finalisté jsou jsou oznámeni zpravidla jeden měsíc před slavnostním vyhlášením výsledků a jsou na slavnostní vyhlášení výsledků pozváni.
 9. Vítězové jsou oznámeni na slavnostním vyhlášení výsledků – Galavečer.
 10. Proti rozhodnutí odborné poroty se nelze odvolat.
 11. Právo na výhru nevzniká v případě nedodržení nebo porušení pravidel soutěže kandidátem.
 12. Jednotlivé, dopředu oznámené ceny a benefity pro finalisty a vítěze jsou předpokládané. Nejedná se o veřejný příslib.
 13. Věcnou cenu v této soutěži nelze směnit za hotovost, ani není možné požadovat vydání jiné ceny, než která je organizátorem stanovena.
 14. Organizátor si vyhrazuje právo změnit termíny nominačního období nebo vyhlášený termín slavnostního vyhlášení výsledků soutěže.
 15. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo na změnu anebo zrušení podmínek, případně zrušení celé soutěže.

Organizační partneři

Odborní partneři, záštita & podporovatelé

Hlavní partneři

image description